Irina Johansson

Konstnärlig verksamhet: Konst + Design


MEDLEM
KRO, KIF, BUS, K.H.V.C

Aktuellt projekt: "FORM i FORM III"

www.artdesignpaviljong.se
www.svenskakonstnarer.se/galleri/irinajohansson
www.konsthantverkscentrum.se/medlem/Irina-Johansson
www.swedishart.se/irina.johansson

KONSTVERK

Irina Johansson
Irina Johansson
Irina Johansson
Irina Johansson
Irina Johansson
Irina Johansson

Konstnärlig verksamhet: Konst + Design

www.svenskakonstnarer.se/galleri/irinajohansson
www.konsthantverkscentrum.se/medlem/Irina-Johansson
www.swedishart.se/irina.johansson/
www.artdesignpaviljong.se 

Inspirationskällor: naturens färg och form, känslor, rörelse,
samt det multikulturella samhället

Genomgående tema: ”Det cirkulära tidsbegreppet och krafter”

Aktuellt projekt: "FORM i FORM III"


MEDLEM
KRO, KIF, BUS, K.H.V.C
KKV Borgsvik, KKV Värmland

Irina Johansson

54695 KARLSBORG

Telefon: 0730 599544

E-post

www.svenskakonstnarer.se/galleri/irinajohansson